Loading...
mdlasia.vn

  Sản phẩm

  MDL Citrate Tubes

  Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông  citrate 3.8%, dùng cho xét nghiệm đông máu

  MDL EDTA Tubes 2ml, rubber cap

  Ống nghiệm chứa máu có chất kháng đông EDTA K2 nắp cao su, dùng cho xét nghiệm công thức máu, HbA1C

  MDL Heparin Tubes

  Ống nghiệm chứa máu  có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch.

  danh mục dịch vụ

  Loading...

  sản phẩm đặc biệt

  MDL Heparin Tubes

  Ống nghiệm chứa máu  có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch.

  MDL Defirbrinated Sheep Blood

  Máu cừu vô khuẩn, đã loại fibrin

  tin tức hot

  10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  Ngày:
  04/07/2021

  Lượt xem:

  143

  10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  Theo HCDC

  Xem ngay
  Thông tin tuyển dụng
  Ngày:
  25/05/2021

  Lượt xem:

  926

  MDL ASIA  tuyển dụng

  Xem ngay