Loading...
MDL Rabbit Plasma
Không có thông tin cho loại dữ liệu này

MDL Rabbit Plasma

Huyết tương thỏ dùng cho coagulase test

Mã SP:

H.002.020
  • Chia sẻ qua viber bài: MDL Rabbit Plasma
  • Chia sẻ qua reddit bài:MDL Rabbit Plasma

Thương Hiệu:

MDL - Việt Nam

Giá:

Liên hệ

MDL Rabbit Plasmadung thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết tương thỏ để định danh Staphylococus aureus.

Thử nghiệm coagulase dung phân biệt Staphylococus aureus với các vi khuẩn Staphylococus non coagulase. Coagulase là một enzyme do Staphylococus aureus tiết ra ngoại bào và có vai trò trong sự đông kết, bằng cách tác động lên một vài thành phần có trong huyết tương để tạo thành khối đông.

Sản phẩm chỉ dùng trong phòng thí nghiệm.

sản phẩm liên quan

MDL Defirbrinated Sheep Blood

Máu cừu vô khuẩn, đã loại fibrin