Loading...
mdlasia.vn

  Môi trường nuôi cấy vi sinh

  danh mục dịch vụ

  Loading...

  sản phẩm đặc biệt

  MDL Heparin Tubes

  Ống nghiệm chứa máu  có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch.

  MDL Defirbrinated Sheep Blood

  Máu cừu vô khuẩn, đã loại fibrin

  tin tức hot

  10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
  Ngày:
  04/07/2021

  Lượt xem:

  144

  10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

  Theo HCDC

  Xem ngay
  Thông tin tuyển dụng
  Ngày:
  25/05/2021

  Lượt xem:

  926

  MDL ASIA  tuyển dụng

  Xem ngay