Loading...
mdlasia.vn

  Môi trường nuôi cấy vi sinh

  danh mục dịch vụ

  Loading...

  sản phẩm đặc biệt

  MDL Heparin Tubes

  Ống nghiệm chứa máu  có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch.

  MDL Defirbrinated Sheep Blood

  Máu cừu vô khuẩn, đã loại fibrin

  tin tức hot

  Không có thông tin cho loại dữ liệu này