Loading...
mdlasia.vn

Sản phẩm

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

danh mục dịch vụ

Loading...

sản phẩm đặc biệt

MDL Heparin Tubes

Ống nghiệm chứa máu  có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch.

MDL Defirbrinated Sheep Blood

Máu cừu vô khuẩn, đã loại fibrin

tin tức hot

10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày:
04/07/2021

Lượt xem:

163

10 BIỆN PHÁP ĐƠN GIẢN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Theo HCDC

Xem ngay
Thông tin tuyển dụng
Ngày:
25/05/2021

Lượt xem:

1045

MDL ASIA  tuyển dụng

Xem ngay